Cisco 2960 có phải là Switch lớp 3 không?

25 lượt xem

Cisco 2960 là thiết bị chuyển mạch lớp 2 và không có khả năng định tuyến lớp 3 gốc. Tuy nhiên, nó hỗ trợ một số tính năng của lớp 3 như định tuyến tĩnh và định tuyến giữa các Vlan bằng SVI (Giao diện ảo chuyển đổi). Các tính năng này cho phép chuyển tiếp lưu lượng giữa các Vlan khác nhau trong mạng. Để bật chức năng lớp 3 trên bộ chuyển mạch Cisco 2960, bạn cần định cấu hình các tính năng định tuyến này theo cách thủ công.

Dòng Cisco Catalyst 2960: Tổng quan và tính năng

Cisco Catalyst 2960 Series chủ yếu được gọi là bộ chuyển mạch lớp 2. Nó được thiết kế để cung cấp các chức năng kết nối và chuyển mạch cơ bản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có một số mẫu trong Dòng Cisco Catalyst 2960 cung cấp khả năng lớp 3 hạn chế.

Các khả năng của lớp 3 này được cung cấp thông qua việc sử dụng định tuyến tĩnh. Bộ chuyển mạch có thể được cấu hình để thực hiện định tuyến IP cơ bản giữa các Vlan hoặc mạng con khác nhau. Điều này có nghĩa là nó có thể định tuyến lưu lượng giữa các mạng khác nhau trong cùng một bộ chuyển mạch. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các tính năng nâng cao của lớp 3 như các giao thức định tuyến động (ví dụ: OSPF hoặc EIGRP).

Điều đáng nói là Cisco đã phát hành các mẫu mới hơn trong Catalyst 2960 Series, chẳng hạn như Catalyst 2960-X và 2960-XR. Những mẫu này cung cấp các tính năng và hiệu suất nâng cao so với các mẫu cũ. Mặc dù chúng vẫn hoạt động chủ yếu như các bộ chuyển mạch lớp 2 nhưng chúng cũng cung cấp một số khả năng của lớp 3, bao gồm hỗ trợ các giao thức định tuyến động.

Tóm lại, Cisco Catalyst 2960 Series chủ yếu là bộ chuyển mạch lớp 2, nhưng một số mẫu nhất định trong dòng này cung cấp khả năng hạn chế của lớp 3 thông qua định tuyến tĩnh. Các mẫu mới hơn trong dòng này cung cấp các tính năng nâng cao, bao gồm hỗ trợ các giao thức định tuyến động, cung cấp các chức năng lớp 3 nâng cao hơn.

+++ Có thể bạn thích sản phẩm nổi bật bán chạy: Cisco Meraki

Cisco Meraki: WiFi Access Point | Network Security | Switch | Router Giá Tốt Số.1️⃣

So sánh thiết bị chuyển mạch lớp 2 và lớp 3 của Cisco 2960

Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco 2960 chủ yếu được gọi là thiết bị chuyển mạch Lớp 2, cung cấp các tính năng và chức năng nâng cao ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số model trong dòng Cisco 2960 có khả năng Lớp 3 hạn chế.

Thiết bị chuyển mạch Cisco 2960 Lớp 2 được thiết kế để hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI và cung cấp chức năng chuyển mạch cơ bản, chẳng hạn như hỗ trợ Vlan, Giao thức cây kéo dài (STP) và các tính năng Chất lượng dịch vụ (QoS). Các thiết bị chuyển mạch này thường được sử dụng trong các mạng vừa và nhỏ không yêu cầu định tuyến Lớp 3.

Mặt khác, có một số mẫu nhất định thuộc dòng Cisco 2960, chẳng hạn như dòng Cisco 2960-S và 2960-X, cung cấp chức năng Lớp 3 Lite. Lớp 3 Lite đề cập đến khả năng định tuyến hạn chế được cung cấp bởi các bộ chuyển mạch này, chẳng hạn như định tuyến tĩnh và định tuyến giữa các Vlan. Điều này cho phép họ thực hiện các nhiệm vụ định tuyến cơ bản trong mạng.

 

+++ Có thể bạn thích sản phẩm nổi bật bán chạy: Meraki Cisco

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các bộ chuyển mạch Lớp 3 Lite này có thể xử lý các tác vụ định tuyến cơ bản nhưng chúng không cung cấp đầy đủ các tính năng và khả năng mở rộng mà các bộ chuyển mạch Lớp 3 chuyên dụng cung cấp. Để có khả năng định tuyến nâng cao hơn, Cisco cung cấp các thiết bị chuyển mạch Lớp 3 chuyên dụng, chẳng hạn như dòng Cisco Catalyst 3650 và 3850.

Tóm lại, trong khi các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco 2960 chủ yếu được gọi là thiết bị chuyển mạch Lớp 2, một số mẫu trong dòng này cung cấp chức năng Lớp 3 hạn chế. Tuy nhiên, đối với các yêu cầu định tuyến nâng cao hơn, nên xem xét các thiết bị chuyển mạch Lớp 3 chuyên dụng từ danh mục sản phẩm của Cisco.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Video nổi bật+ Xem tất cả

Tin mới hơn